IN STORE in your country:
Slovenija   Hrvatska   Srbija   BiH   Makedonija  
Povratak na pocetnu stranu  
  SLOVENIJA Sreda, 28.10.2020 || Koronavirus "nagrizel" tudi prodajo švicarske čokolade  |  Stranka Zmoremo začela zbirati podpise za manjši DDV  |  Protesti proti ukrepom, vlada sprostila pet milijard evrov pomoči  |  Danes najava novega zaprtja javnega življenja?  |  Ministrstvo opozarja na pomen higiene pri rokovanju s kupljeno hrano  |  Izšel je oktobrski InStore št.88 hrvaške redakcije (tudi na spletu)   |  1001 udeleženec pripravljen za jutrišnji 1.spletni FMCG marketinški dogodek InStore Srbija  |  Spirit predstavlja Slovenijo na Svetovnem poslovnem forumu  |  Euromeat odpira obrat v Maglaju  |  Mesarji razočarani nad odločitvijo EU glede zaščite poimenovanj  |  Jutri odprtje novega Univerexporta v Novom Sadu   |  Lidl od 5.novembra tudi v Novem Pazarju  |  Carrefour zabeležil rekordno četrtletje  |  Nova Aroma v Podgorici bo odprta "non-stop"  |  Aldi na Otoku odprl svojo 900. prodajalno  |  Lidl podaljšuje prijave za najboljše slovenske mlade vinarje  |  1001 Cvet še naprej uradni čaj alpskih smučarjev in smučark  |  TZS:"Potrebna bo pomoč vlade"  |  Odštevanje do jutrišnje spletne FMCG konference uredništva InStore Srbije  |  Oblasti odobrile uporabo spornega herbicida Dicamba  |   ||
   

Slovenija: Skupina Mercator tudi v prvem polletju z rastjo prihodkov in EBITDA

24.09.2020
Prihodki od prodaje Skupine Mercator so se v prvem polletju leta 2020 povečali za 4,4 odstotka glede na enako obdobje preteklega leta in so znašali 1,06 milijarde evrov. Skupina Mercator je v tem obdobju beležila za 7,4 odstotka višje prihodke od prodaje v dejavnosti trgovine na drobno in 1,7-odstotno rast normalizirane EBITDA. Družba Poslovni sistem Mercator d.d., kot največja družba v Skupini Mercator, je v primerjavi z enakim obdobjem lani beležila 8,2-odstotno rast prihodkov v osnovni dejavnosti in 4,8-odstotno rast prihodkov od prodaje.
 
  
 
Skupina Mercator je ne glede na novo prevrednotenje nepremičnin, ki je vplivalo na povečanje kapitala na eni in negativno na poslovni izid na drugi strani, še vedno lastnik nepremičnin v višini milijarde evrov. Prvo polletje poslovnega leta 2020 je zaznamovala predvsem epidemija covida-19, katere vpliv je bil večplasten. Skupini Mercator je navkljub izrazitim negativnim posledicam epidemije uspelo zagotoviti pozitivne trende predvsem na področju osnovne dejavnosti – prodaje v dejavnosti trgovine na drobno.
 
Z odgovorno, sistematično, še posebej pravočasno in celovito pripravo ter dnevnim spremljanjem izvajanja vseh dogovorjenih in potrebnih aktivnosti za zniževanje negativnih posledic epidemije na vseh trgih je Skupini Mercator uspelo zagotavljati neprekinjeno in zadostno količino zalog vseh strateško pomembnih artiklov, s čimer je zagotovila nemoteno preskrbo prebivalstva na vseh trgih poslovanja, predvsem pa zagotavljala nemoteno in uspešno poslovanje.
 
Z doslednim izvajanjem iniciativ v okviru operativnega načrta poslovanja je Skupina Mercator uspešno nevtralizirala vse negativne vplive na redno poslovanje in prvo polletje zaključila z normalizirano EBITDA v višini 83,4 milijona evrov, kar je 1,7 odstotka več glede na enako obdobje preteklega leta.
 
Pozitivni rezultati za prvo polletje leta 2020 prestavljajo še večji uspeh, če upoštevamo različne negativne vplive s pritiskom na poslovne rezultate, kot so povečani stroški dela, v največji meri zaradi povišanja minimalne plače v Republiki Sloveniji, izplačila dodatkov za zaposlene zaradi odločitev vlade v času epidemije in sprejetega ukrepa vodstva Skupine Mercator, da nagradi delo vseh zaposlenih v izrednih razmerah, ter povečani drugi stroški zaradi razglasitve epidemije in vseh s tem povezanih ukrepov ob zapiranju trgov.
 
Prav tako je bila pod pritiskom dejavnost veleprodaje zaradi zaprtja vseh gostinskih obratov in javnih zavodov (denimo šole, vrtci), ki so kupci predvsem na veleprodajnem področju Skupine Mercator, posledice epidemije pa je Skupina beležila tudi na področju proizvodnih dejavnosti, predvsem zaradi bistvenega zmanjšanja naročil. Enako velja tudi za področje tehnike zaradi začasnega zapiranja trgovin.
 
Predsednik uprave Tomislav Čizmić je poudaril: "Skupina Mercator je v okviru svoje maloprodajne dejavnosti realizirala rast prihodkov in tako uspešno nevtralizirala vse negativne vplive epidemije na rezultate poslovanja. Uspešnost osnovne dejavnosti pa je seveda zasluga predvsem pravočasne, odgovorne, sistematične in celovite predpriprave na krizo kot tudi redno dnevno spremljanje vseh ključnih aktivnosti na ravni Skupine Mercator. Ključen pa je bil tudi prenos izkušenj iz Slovenije, ki je prva razglasila epidemijo, na vse preostale trge, na katerih deluje Skupina. Mercator je v času trajanja epidemije nenehno zagotavljal zadostno količino zaloge strateško pomembnih artiklov na vseh trgih delovanja v osnovni dejavnosti. Poudarim pa naj še, da je bil s potrditvijo koncentracije s strani Evropske komisije narejen izredno pomemben korak k prenosu lastništva Mercatorja na Fortenovo. Močan lastnik bo Mercatorju omogočal nadaljnjo rast in razvoj ter podprl strateške projekte Mercatorja, vključno s 130 milijonov evrov vredno investicijo v nov logistični center v Ljubljani.”
 
Skupina Mercator je prvo polletje, brez vpliva prevrednotenja nepremičnin in drugih slabitev osnovnih sredstev, zaključila s 86 tisoč evri primerljivega čistega poslovnega izida, kljub povečanju stroškov iz naslova dviga minimalne plače in stroškov storitev iz delovno intenzivnih panog ter dodatnih stroškov v zvezi z zagotavljanjem varnosti kupcev in zaposlenih. Zaradi prevrednotenja nepremičnin in slabitev drugih osnovnih sredstev, predvsem zaradi vpliva covida-19, je Skupina Mercator prvo polletje zaključila z negativnim čistim poslovnim izidom v višini 69,2 milijona evrov
 
 
Največji projekt še zmeraj dokončanje logističnega središča

Poudarjamo, da so bile te slabitve narejene skladno z mednarodnimi računovodskimi standardi (MRS 36) in niso vplivale ne na denarni tok ne na poslovno uspešnost Skupine Mercator. Ta je konec junija 2020 analizirala, ali obstajajo pomembni kazalniki, ki bi lahko sprožili prevrednotenje poštene vrednosti sredstev. Pri ocenjevanju, ali obstajajo znaki za prevrednotenje poštene vrednosti, je vodstvo pregledalo zunanje vire informacij (vključno s stopnjo donosa in spremembami na nepremičninskem trgu) ter povečano negotovost zaradi epidemije covida-19.

Na dan 30. junija 2020 je bilo tako izvedeno ponovno vrednotenje nepremičnin, pri katerem je bilo ugotovljeno, da se poštena vrednost osnovnih sredstev iz leta 2017 razlikuje v višini, ki zahteva njihovo prevrednotenje v poslovnih knjigah Mercatorja. Prevrednotenje nepremičnin je v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi na eni strani vplivalo na povečanje kapitala (rezerve za pošteno vrednost) iz naslova krepitev vrednosti nepremičnin v višini 23,3 milijona evrov, medtem ko je na drugi prevrednotenje vrednosti nepremičnin negativno vplivalo na poslovni izid poslovanja Skupine Mercator v višini 69 milijonov evrov. Neto učinek prevrednotenja je zmanjšal vrednost nepremičnin za 45,7 milijona evrov, kar predstavlja 4,6 odstotka celotne vrednosti zemljišč, zgradb in naložbenih nepremičnin, po prevrednotenju na dan 30. junija 2020 pa njihova vrednost znaša milijardo evrov, pri čemer negativni vpliv prevrednotenja na poslovni rezultat zaradi uporabljenih računovodskih standardov znaša 69 milijonov evrov.

Ne glede na prevrednotenje nepremičnin Skupina Mercator torej ostaja eden največjih lastnikov nepremičnin v Sloveniji in regiji. Zato je v času epidemije nadaljevala z vsemi aktivnostmi, ki so ključne za nadaljnji in dolgoročno uspešen razvoj Skupine, pri čemer je v ospredju nadaljevanje projekta izgradnje novega logističnega centra v Ljubljani. Nadaljevala je tudi s širjenjem in prenovami poslovne mreže.


Nazaj
 


 
 
 
back to top